57. Саветовање агронома и
пољопривредника Србије

3. Саветовање агронома Србије и
Републике Српске

УЧЕСНИЦИ

57. Саветовање агронома и
пољопривредника Србије

3. Саветовање агронома Србије и Републике Српске

УЧЕСНИЦИ

Предавачи

Директор Института за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

проф. др Јегор Миладиновић

Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва у Републици Србији

Директор
Биографија и референце

проф. др Виктор Недовић

Универзитет у Бањој Луци

Редовни професор
Биографија и референце

проф. др Миљан Цветковић

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Горан Малиџа

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Филип Франета

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Горан Бекавац

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Снежана Катански

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

дипл. инж - мастер Ана Ухларик

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

дипл. инж - мастер Марјана Васиљевић

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

дипл. инж - мастер Бранкица Бабец

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Нада Хладни

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

дипл. инж - мастер Милош Крстић

State Agricultural Biotechnology Centre, Centre for Crop and Food Innovation, Food Futures Institute, Murdoch University

Murdoch, Western Australia, Australia
Биографија и референце

prof. dr Rajeev K. Varshney

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Бојан Јоцковић

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Владимир Аћин

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

дипл. инж - мастер Слободан Влајић

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Владимир Сикора

Пољопривредни институт Републике Српске

Завод за индустријско биље
Биографија и референце

др Милош Ножинић

Универзитет у Бањој Луци

Институт за агроекологију земљишта
Биографија и референце

Ђурађ Хајдер, ма

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Гордана Таминџић

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Снежана Јакшић

Панел дискусије

Анализа тржишта житарица и уљарица у 2022. и шта нас очекује у 2023.

Чедомир Кецо

Модератор

Бранислав Гулан

Стручна порота

Сунчица Савовић

Жита Србије

Александар Богуновић

Привредна комора Србије

Зоран Ламбета

ОЗЗ Агро гај

Саша Филиповић

Пољопривредни произвођач

Наука у служби пољопривреде – иновације у биљној производњи

Стеван Давидовић

Модератор

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

проф. др Драгана Миладиновић

Учесник

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Вук Ђорђевић

Учесник

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

проф. др Анкица Кондић Шпика

Учесник

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

проф. др Радивоје Јевтић

Учесник

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

проф. др Ана Марјановић Јеромела

Учесник

Употреба биљних ђубрива и пеститицида са смањеним утицајем на околину

Славиша Дабижљевић

Модератор

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

проф. др Радивоје Јевтић

Стручна порота

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

Милош Ножинић

Учесник

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију
Биографија и референце

др Војин Ђукић

Учесник

Игњат Јуришић

Учесник

Снежана Ђорђевић

Учесник

Biodata of Rajeev Varshney

 

Prof. Rajeev Varshney is an agricultural research scientist specializing in genomics and molecular breeding with 20+ years of service in international agriculture while working in India, Germany, Australia, Mexico and several countries in Africa. He is serving Murdoch University as a Director, Centre for Crop & Food Innovation;  Director, State Agricultural Biotechnology Centre; and International Chair in Agriculture & Food Security with the Food Futures Institute.

 

Prof. Varshney is a globally recognized leader for his work on genome sequencing, cataloguing and utilizing genetic diversity, genomics-assisted breeding, seed system and capacity building in developing countries. He has made centrally important contributions towards improving food and nutrition security in India and several countries in Africa and Asia by assembling genomes, developing genomic resources and integrating genomic technologies in crop improvement programs in many tropical crops, and delivering several superior crop varieties to some of the world’s poorest farmers.

 

Prof. Varshney, a highly prolific author and Highly Cited Researcher for 9 consecutive years (2014-2022) in a row has published >500 papers in high impact factor journals including 20 papers in Nature journals. He has authored/edited >20 books published from international publishers like Springer, CRC Press, Wiley etc. Based on his publications, he has h-Index of >115 with >50,000 citations. He is the only agricultural/plant scientist in India, and the second plant biologist in Australia to achieve an h-index of >100 as per Google Scholar. He has been named as the Top Scientist in Agronomy & Crop Science category in the list of 250 Top Scientists in Australia by The Australian newspaper’s Research Magazine.

 

He is an elected fellow to about 10 science and agriculture academies/ societies in India, Germany, USA, etc. and recipient of several noted awards including the most coveted science award, Shanti Swarup Bhatnagar Prize, the most prestigious agricultural science award, Rafi Ahmed Kidwai Award from Government of India, and 2022 International Crop Science Award by the Crop Science Society of America. It is noteworthy that ICRISAT won the 2021- Africa Food Prize for the outputs and impact of Tropical Legume projects, led by Prof Varshney as Principal Investigator for 7 years.