58. Саветовање агронома и
пољопривредника Србије

4. Саветовање агронома Србије и
Републике Српске

СПОНЗОРИ

58. Саветовање агронома и
пољопривредника Србије

4. Саветовање агронома Србије и Републике Српске

СПОНЗОРИ

Спонзор осигурања

Пријатељи скупа

Штандови

Видео презентације

Ролап презентације

Спонзори кафе пауза

Саветовање је организовано уз подршку Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Аутономне покрајине Војводине